top of page

FORPROSJEKT

TIL HVEM GIR DU DIN SJEL 2017 - 2019

Fra høsten 2017 til sommeren 2019 ble det gjennomført et forberedende prosjekt, med fokus på bakgrunnsmateriale og de historiske rammene. Vi lette etter en passende formidlingsform, utviklet manus og musikalske skisser, satte sammen et kunstnerisk team og forankret prosjektet i Varanger. Arbeidsprosessen ble avsluttet med en arbeidsvisning 24. juni 2019 under Festspillene i Nord-Norge. 

Forprosjektet mottok støttet fra Kulturrådet, Fritt Ord, Ferske Scener, Dramatikkens Hus, Vest-Agder Fylkeskommune og Festspillene i Nord-Norge.

bottom of page