Forprosjekt 2017 - 2019 

"TIL HVEM GIR DU DIN SJEL"?

Med støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord, Ferske Scener, Dramatikkens Hus, Vest-Agder Fylkeskommune og Festspillene i Nord-Norge ble det gjennomført et forberedende prosjekt fra høsten 2017 til sommeren 2019. Forprosjektet handlet om å sette seg inn i de historiske rammene og fordype seg i bakgrunnsmateriale, finne en passende formidlingsform, utvikle manus og musikalske skisser, sette sammen et kunstnerisk team og forankre prosjektet i Varanger. Forprosjektet ble avsluttet med en arbeidsvisning under Festspillene i Nord-Norge 24. juni 2019.